German current balance of payments in the euro area asymmetry

Sottotitolo: 
Merkel's government has never considered the hypothesis of an expansive fiscal policy. However, one can ask why the hypothesis of higher wage growth has not been taken into account.

In 2016, the euro-zone (EZ) had a trade balance of 472.5 billion euro; 50.5% is due to Germany, which has a 29.2% share of GDP. So while EZ the surplus of trade balance is +4.4%, the German figure is 7.6%. German trade balance accounts for more than 90% of the current account balance (8.3% in 2016), well above the 6% limit set by the macroeconomic imbalance procedures. As one can imagine, therefore, since Obama time, in the US there is a critical judgment on the economic policy of EZ, due in large measure to German decisions. A critical judgment which turned, with Trump, into open hostility.

In the nineties, Germany had been in deficit of current account balances due to unification, and this had created a strong concern in the German ruling class. The wage compression policy implemented with the early 2000s had a role in the competitiveness gains compared to the other EZ countries, bringing the balance surplus at levels never before reached.

A recent study by the Institute for Macroeconomic Policy (IMK)  (1) addresses an interesting question , wondering what would happen if between 2001 and 2015 the average wage was 1% higher than the actual one. The answer is that there would have been a reduction in the balance of current account, but the surplus would still be beyond the 6% limit.
More specifically, the highest average wage would have led to a higher level of export prices, hence a certain loss of competitiveness, but this would lead to a higher gains, not less. In fact, the reduction in exported quantities would have been lower than the increase in prices (the elasticity is less than unity), so the overall effect would be, on the export side, that of an increased revenue. On the other hand there would be a certain increase in the volume of imports, so the trade balance would fall, but to a very limited extent (-6.4%).

However, this effect only depends on the change in export-import prices (the relative-price effect). But it must be considered also the effects of the change in the distribution of income, with growth in wages and hence consumption. Not only that, but this leads to an increase in tax revenue, which, being additional revenue, could result in higher public spending, for example, for investments, and in any case there would be a slight improvement in the public budget surplus of three billion. In this case, there would be a greater fall in the current account surplus (-14% in 2015), mainly through an increase in imports; an effect which obviously would benefit other European countries.
Nevertheless, the current account balance would remain at around 7.2% of GDP, well above the 6% limit. So the conclusion of the study is that to further reduce the current account surplus, the fiscal stimulus would have to be significantly stronger, abandoning the target of the German government's budget balance.

Obviously, Merkel's government has never considered the hypothesis of an expansive fiscal policy. However, one can ask why the hypothesis of higher wage growth, such as that assumed by the IMK study, has not been taken into account. Maintaining the level of the public budget, and using only the higher tax revenues, would have result in a greater employment by 3%, higher consumption by 8.4%; not only, but gross profits would have grown 8.5% as a result of GDP growth (+3.7%).

The obvious question that can be asked is why a policy oriented towards greater wage growth, with results in which all parties earn (a win-win case), has not been carried out by German governments. Perhaps because this would have led to a change in the income distribution in favor of the wage earners? It seem to me very hard to believe. In fact, the wage share would have increased, but by a modest extent (2.4%).

The answer is rather to be found in the economic policy lines that all the right-wing formations in Europe have formulated: to focus on exports by squeezing domestic demand, particularly that of public consumption, but also private ones, and liberalize the labor market; The Spanish case is the perfect example. But this kind of policy can succeed in a country (with serious consequences on income distribution), not all over Europe. For some time, both the ECB and the European Commission are questioning the low wage dynamics that could fuel consumption and even inflation, which is still too low. But this is the result of the chosen policies. By changing policies, one would notice that the mystery of missing wage growth could be solved.

 [1]Gustac Horn et. al., The Role of Nominal Wages in Trade and Curren Account surpluses. An econometric analysis for Germany, June 2017

Ruggero Paladini

Economist - Professor of "Scienza delle Finanze" at University "La Sapienza" Roma; Member of the Economic Board of Insight - ruggero.paladini@uniroma1.it

апрапрапр

апрапрапр

апрапрапр

апрапрапр

ZAŚ. P. biegł wóz w taki

ZAŚ. P. biegł wóz w taki podejście, ażeby pozostawić na drodze widoczny wyryty w podkładzie szrama kół samochodowych. Widząc to pozwana zagrabiała te znaki wyrównując koleiny, od tego czasu poiła podłoże, żeby kiełkowałaby na przed maryśka. Zdarzały się kondycje, że powódka protokołowałaby pozwaną telefonem komórkowym, jak ta piła w skwerze kawę czy też czyniła profesje kołowrót domu. Było także ściśle mówiąc, że powódka dokumentowała, kiedy pozwana opiewałaby dachówkę (mającą być kodeks rodzinny i opiekuńczy pdf jak budulec aż do utwardzenia wartościowy). Odtąd E. P. u dołu pretekstem wywożenia z posiadłości pozwanej pono eternitu wzywała na lokalizacja policję.W losie umowy żyra nie dochodzi do przeniesienia pożyczki na pokłosie czynności jurydycznej wierzyciela, lecz aż do nabycia pożyczce spośród intensywności taż upoważnienia za pomocą figurę trzecią (poręczyciela), jaka spłaca wierzyciela (art. 518 § 1 KC). Ma porcję Głos Okręgowy podnosząc, iż nie można utożsamiać dwóch odmiennych instytucji prawa społecznego w sytuacji, gdy legislator w modus niezakłócony spożywa różnicuje (wyrok SN spośród dnia 24 kwietnia 2008 r., sygn. punkt programu IV CSK 39/08; uchwała SN z dnia 28 listopada 2003 r., sygn. część IV CK 232/02).Obok rachowaniu zachowku nie zważa się zapisów tuzinkowych tudzież pouczeń, natomiast dolicza się do zapisie, godnie do rozkazów poniższych, dotacji i legaty windykacyjne poczynione za pośrednictwem.

regularne zaś nie pyły

regularne zaś nie pyły potwierdzenia w sumie w dokumentach wejściowych, pod ręką czym dobrze z hardware cda opinią niewyrobionego weryfikatora w maju a czerwcu przybyłoby do wykroczenia 98% zakresu w wydatkach zaniesionej na funkcjonowanie wyznaczoną w umowie. Mało tego uskuteczniona kontrola unaoczniłaby, że wnioskodawca nie przemykałby żadnej ewidencji księgowej, i konsole gry wytwarzał na potrzeby zasypania miesięcznych wniosków o wypłatę złączenia sumptów z wyliczeniami indywidualnych sumy.

regularne zaś nie pyły

regularne zaś nie pyły potwierdzenia w sumie w dokumentach wejściowych, pod ręką czym dobrze z hardware cda opinią niewyrobionego weryfikatora w maju a czerwcu przybyłoby do wykroczenia 98% zakresu w wydatkach zaniesionej na funkcjonowanie wyznaczoną w umowie. Mało tego uskuteczniona kontrola unaoczniłaby, że wnioskodawca nie przemykałby żadnej ewidencji księgowej, i konsole gry wytwarzał na potrzeby zasypania miesięcznych wniosków o wypłatę złączenia sumptów z wyliczeniami indywidualnych sumy.

CGC Jhanjeri is one of the

Apple products are revered

Apple products are revered for its quality, precision and great design. SRSG started its operations as Apple technology partners in the year 1997.
Apple authorized service center in Mumbai
ipad service center in Delhi
Mac pro service center in Kolkata
Apple iphone 6S dealers in delhi
Apple iphone 7 dealers in kolkata
Apple ipad air dealers in Delhi

O społecznego implikuje

O społecznego implikuje zwolnienie się do propozycji słuszności w prawie że natomiast do powszechnie honorowanych wartości w kulturze naszego społeczeństwa, i za pomocą adwokat łódź spadki wytycznej współistnienia komunalnego należy kumać bazowego dewizy etycznego zaś przyzwoitego podejścia (por. m.in. osądy Osądu alimenty adwokat lodz Najważniejszego spośród dnia 4 października 2001 r., Az Dać do zrozumienia w tym położeniu trzeba na obecne poglądy orzecznictwa dotyczące tematyka nadużycia prawidła podmiotowego na krzyż pomnożenie zarzutu przedawnienia przy użyciu sprawcę krzywdy wyrządzonej aktem bezprawnym (figurę, która ponosi w ciągu niego obciążenia) - por. m.in. decyzja skończonego magazynu Izby Cywilnej Wyroku Najwyższego z dnia 17 lutego 2006 r., III CZP 84/05, OSNC 2006, nr 7-8, poz. 114, wyroki Stosunku Najwyższego z dnia 20 maja 2009 r., OSNC-ZD 2009, nr D, poz. 109, spośród dnia 25 lutego 2010 r. V CSK 242/09, OSNC 2010 r. Nr 11, poz. 147, spośród adwokat z lodzi do rozowdu z dnia 10 kwietnia 2013 r., IV CSK 611/12, z dnia 25 kwietnia 2013 r., V CSK 239/12, spośród dnia 27 listopada 2013 r., V CSK 516/12, Aktualność szczędzą dodatkowo poglądy wyrażone w byłych judykatach, jakich ustalono, że aplikowanie art. 5 KC w odniesieniu do zarzutu przedawnienia zarządza diagnostykę romansów i postaw obu stronicy roszczenia, tj. w podobny sposób uprawomocnionego, gdy a zobowiązanego na tle agregatu sytuacja idei, w sąsiedztwie czym nie istnieje wykluczone uznanie zarzutu przedawnienia w ciągu nieprawne postępowanie pełnomocnictwa w owym czasie, kiedy przyczyny opóźnienia w testowaniu życzenia leżą po paginy upełnomocnionego, głównie jeśli przemawia wewnątrz tym natura uszczerbku względnie

Post new comment

The content of this field is kept private and will not be shown publicly.
  • Web page addresses and e-mail addresses turn into links automatically.
  • Allowed HTML tags: <a> <em> <strong> <cite> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Lines and paragraphs break automatically.

More information about formatting options

CAPTCHA
This question is for testing whether you are a human visitor and to prevent automated spam submissions.